ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ท่าหลวง
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าหลวง จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตั้งแต่บริเวณสี่แยกหนองประดง ถึง บริเวณร้านบ่อคู่ของเก่า
09/10/2562 09:00
09/10/2562 16:00
กฟอ.ท่าหลวง
036497093
ชัยนเรศ ใจเที่ยง
ลำดับดาวน์โหลด