ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเหมืองผาแดง (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ถึง สุดรายระบบจำหน่าย
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริเวณ ตั้งแต่ ปากทางเหมืองผาแดง (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) ถึง สุดรายระบบจำหน่าย เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น
23/10/2563 08:00
23/10/2563 17:00
กฟอ.แม่สอด
055-534577
วินัย ปัญญาพูน
ลำดับดาวน์โหลด