ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยสุขสบาย (โครงการแวววรี) [ผกส. PEA Samutsakhon]
ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
04/02/2561 08:00
04/02/2561 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายยศพัทธ์ 081-8805368,นายอำนาจ 081-9955260,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด