ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงต้นไลน์แยกเข้าตลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
13/10/2562 09:00
13/10/2562 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ