ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม.4 , ม.5 ต.หนองจรเข้ หน้าหมู่บ้านวิเชียรแลนด์ , หมู่บ้านออมทอง , บ้านหนองปะขิว ปากทางเข้าหนองจรเข้ ถึง วัดหนองจรเข้
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.00
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เปลี่ยนสายแรงสูง
บริเวณ ม.4 , ม.5 ต.หนองจรเข้
หน้าหมู่บ้านวิเชียรแลนด์ , หมู่บ้านออมทอง , บ้านหนองปะขิว ปากทางเข้าหนองจรเข้ ถึง วัดหนองจรเข้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 036371424,036381109
17/12/2564 08:30
17/12/2564 17:00
กฟอ.หนองแค
036371424 , 036381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศ