ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง ตรงข้าวสถานสงเคราะห์เด็กบางละมุง
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
06/08/2563 09:00
06/08/2563 14:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด