ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกโรงเรียน เขานมนาง ถึงบ้านหนองหมี ม.15 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในไลน์แยกโรงเรียนเขานมนาง ถึง บ้านหนองหมี ม.15 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ฟีดเดอร์ 6 สถานีไฟฟ้าวังม่วง ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มเติม ตั้งแต่แยกโรงเรียนเขานมนาง ถึง บ้านหนองหมี ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. – 15.00 น. ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก ขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่าน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก ดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที >>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก 036-342561 >>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลซับสนุ่น 036-902153 >>สายด่วน 1129
08/05/2562 09:00
08/05/2562 15:00
กฟอ.มวกเหล็ก
03634561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมวกเหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด