ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าเทศบาลท่ามะเขือ - ตลาดนัดวังแขม
ดับกระแสไฟฟ้ารณรงค์ตัดต้นไม้ค่อมสายแรงสูงบริเวณถนนสายหลักท่ามะเขือ - วังแขม
13/02/2562 09:00
13/02/2562 12:00
กฟอ.คลองขลุง
055781362
เกียรติบัณฑิต พิมพิลา
ลำดับดาวน์โหลด