ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนน/ซอย สุรทักษ์ พลสนิท อัศวมิตร ศรีรัฐกิจ ตำบลหมากเเข้ง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
01/08/2565 09:00
01/08/2565 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ