ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเสรีโฮม (หนองสีนวล)
ขอแจ้งดับกระแไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง บริเวณบ้านเสรีโฮม (หนองสีนวล)
18/10/2562 15:00
18/10/2562 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
พิเชษฐ ดำรงค์เผ่า