ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าปุ๊
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านป่าปุ๊ (ซอยโรงโม่เก่า) อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
29/07/2564 09:00
29/07/2564 16:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน