ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยโป่งอ่อน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสา และพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านห้วยโป่งอ่อน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 8 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
08/01/2565 09:00
08/01/2565 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน