ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังน้ำเย็น (ซอยวัดเขาป่าแก้ว)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็น จะต้องดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย บำรุงรักษาหม้อแปลง
บริเวณซอยวัดเขาป่าแก้ว
จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าหม้อแปลง หน้าเซเว่นวัดเขาป่าแก้ว จากบริเวณซอยดารา ถึง ซอยวัดเขาป่าแก้ว,ซอยข้าง ธกส. วังน้ำเย็น
27/05/2563 08:00
27/05/2563 12:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ