ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซ.16 บางส่วน
รื้อถอน SF6 รหัส THS13S-05 และต่อตรง เนื่องจาก SF6 สถานะ Low Gas บริเวณ บ.อยู่ยงอุตสาหกรรม จก.
11/07/2564 08:00
11/07/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด