ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหลังร้านนายก๊วก พระยาสัจจา
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงและแก้ไขมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ต้นหม้อแปลง
18/01/2562 09:30
18/01/2562 14:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด