ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเขาไม้ลัก ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
11/11/2562 09:00
11/11/2562 16:00
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ