ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกซอย 9 ถึง บ้านโค้งเจริญ ฝั่งทิศใต้ถนน ฝั่งเดียวกับนิคมสหกรณ์พระร่วง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รื้อถอนเสาแรงสูง(เสาเก่า) บริเวณ สี่แยกซอย 9 ถึง บ้านโค้งเจริญ ฝั่งทิศใต้ถนน ฝั่งเดียวกับนิคมสหกรณ์พระร่วง จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 ไฟฟ้าจะดับทั้งวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30น. ถึง เวลา 16.30น.บริเวณ ใต้ปั๊มน้ำมันบางจากสหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด , ที่พักสายตรวจ ต.นาทุ่ง แยกซอย9 , โรงเลื่อยไม้วราภรณ์ , สถานีเพาะชำกล้าไม้จ.สุโขทัย , นิคมสหกรณ์พระร่วงสุโขทัย , หมู่บ้านหลังนิคมสหกรณ์พระร่วงสุโขทัย , วัดมงคลนิมิตร , บ้านถนนพระร่วง ถึง หมู่บ้านฝั่งตรงข้ามทางเข้าบ้านแสงสว่าง หนองรังสิต

และ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 ไฟฟ้าจะดับทั้งวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30น. ถึง เวลา 16.30น.บริเวณ ที่พักสายตรวจ ต.นาทุ่ง แยกซอย9 , โรงเลื่อยไม้วราภรณ์ , สถานีเพาะชำกล้าไม้จ.สุโขทัย

อนึ่งหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา การไฟฟ้าฯ จะรีบจ่ายไฟให้โดยเร็วหากผู้ใช้ไฟจะดำเนินการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯหรือเดินเครื่องจ่ายไฟขอได้โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าทราบก่อนล่วงหน้า
27/12/2564 08:30
28/12/2564 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ