ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณสี่แยกอำเภอกะทู้ ไปตามแนวถนนพระบารมี ซอยสภ.ทุ่งทอง ซอยบางทองบางส่วน , หมู่บ้านทุ่งทองวิลเลจ , ซอยพ่อเฒ่ารื่น , หมู่บ้านบางทอง , หมู่บ้านเนรมิต๒ , ซอยบุญเอิบ ๑,๒,๓,๔ ถึงบริเวณหน้าสนามยิงปืนทางขึ้นเขาป่าตอง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง พื้นที่ดับไฟ : จากบริเวณสี่แยกอำเภอกะทู้ ไปตามแนวถนนพระบารมี ซอยสภ.ทุ่งทอง ซอยบางทองบางส่วน , หมู่บ้านทุ่งทองวิลเลจ , ซอยพ่อเฒ่ารื่น , หมู่บ้านบางทอง , หมู่บ้านเนรมิต๒ , ซอยบุญเอิบ ๑,๒,๓,๔ ถึงบริเวณหน้าสนามยิงปืนทางขึ้นเขาป่าตอง
14/06/2562 09:00
14/06/2562 16:30
กฟจ.ภูเก็ต
076-354379
ยงยุทธ ปอดบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
114062562