ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถึง ศุนย์บริการลูดค้า TOT
1. เวลา 08.30 น. – 09.00 น. และ เวลา 16.00 – 16.30 น. พื้นที่ ที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปลดแคล้มป์ ตั้งแต่ ศูนย์บริการลูกค้า TOT กำแพงเพชร (สายกำแพงเพชร พรานกระต่าย ) ถึงวัดบ่อสามแสน
2. เวลา 08.30 น. – 09.00 น. และ เวลา 16.30 -16.30 น. พื้นที่ ที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปลดแคล้มป์หมู่บ้านชากังราว ปากทางวัดช้าง และ โรงเรียนเทศบาล 3 หมู่บ้านร่มไม้
3. เวลา 08.30 น. – 16.30 น. พื้นที่ ที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน บริเวณหน้าทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชร(หน้าโรงเรียนบ่อสามแสน) ถึง สถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย (รปภ) ไอเอสเอส กำแพงเพชรพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อรื้อถอนเสาไฟฟ้า ขนาด 12 ม.และ รื้อเก็บสาย SAC ระยะทาง 0.80 วงจร – กม.
10/10/2562 08:00
10/10/2562 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055 - 711181 , 055 - 716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ