ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านยางขี้นก บ้านศรีสุข ต.ยางขี้นก
ดับไฟเปลี่ยนอุปกรณ์ และเปลี่ยนสายไฟ
29/01/2563 09:00
29/01/2563 16:00
กฟอ.เขื่องใน
045-223021
สรศักดิ์ ศรีโสภาพ
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ