ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่งอนขี้เหล็ก-บ้านทุ่งหลุก ต.แม่งอน อ.ฝาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ตั้งแต่ ร้านเสริมสวยบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ถึง ข้างวัดทุ่งจำลอง เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ก่อน
29/09/2561 09:00
29/09/2561 15:30
กฟอ.ฝาง
053-453539
วัฒนพงศ์ ชมภูคำ