ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ปากซอยตรงข้ามวัดพันท้ายนรสิงห์[ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ติดตั้ง Loadbreak SF6 แทน Disconnecting Switch 22 kV)
01/05/2562 08:00
01/05/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายยศพัทธ์ 081-8805368,นายอำนาจ 081-9955260,034-422818,034-494284
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด