ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดเหนือท่าฬ่อ วัดท่าฬ่อ โรงเรียนเมธีฯ คลองท่าฬ่อ คลองญวณ โรงเรียนวัดดาน อนามัยไผ่ขวาง อบต.ไผ่ขวาง และบริเวณข้างเคียง
ดับไฟตัดต้นไม้ไกล้ไลน์แรงสูงตลอดแนวตั้งแต่บริเวณตลาดเหนือท่าฬ่อ วัดท่าฬ่อ โรงเรียนเมธีฯ คลองท่าฬ่อ คลองญวณ
โรงเรียนวัดดาน อนามัยไผ่ขวาง อบต.ไผ่ขวาง และบริเวณข้างเคียง
20/09/2563 09:00
20/09/2563 16:00
กฟจ.พิจิตร
056-611890
ชัยวัตร์ ทาบึงกาฬ