ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.9 นราภิรมย์
ม.9 ต.นราภิรมย์ สวนกล้วยไม้ อริยะเเลนด์เกษตร โรงงานยาอาร์เอ็กซ์ และผู้ใช้ไฟบริเวณใกล้เคียง
13/10/2562 08:00
13/10/2562 17:00
กฟอ.บางเลน
034391128 (0895511515)
ชณะชล พุกอิ่ม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ