ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหมืองง่า,บ้านท่าต้นเกี๋ยง,อบต.สันติสุข,ธ.ก.ส.สาขาท่าต้นเกี๋ยง,เซเว่น บ้านท่าต้นเกี๋ยง อ.พาน บ้านป่าตึง บ้านสันทราย บัานสันธาตุ บ้านสันกำแพง บ้านสารภี ตำบลดอยงาม บ้านเวียงห้าว ตำบลเวียงห้าว
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บ้านเหมืองง่า,บ้านท่าต้นเกี๋ยง,อบต.สันติสุข,ธ.ก.ส.สาขาท่าต้นเกี๋ยง,เซเว่น บ้านท่าต้นเกี๋ยง อ.พาน บ้านป่าตึง บ้านสันทราย บัานสันธาตุ บ้านสันกำแพง บ้านสารภี ตำบลดอยงาม บ้านเวียงห้าว ตำบลเวียงห้าว (ฝั่งขวามือ ถนน พาน-ป่าแดด)
10/01/2565 08:00
10/01/2565 17:00
กฟอ.พาน
053723044,053721514
นพดล คำเขื่อน
ลำดับดาวน์โหลด