ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับกระแสไฟฟ้าสายส่งแรงสูงตั้งแต่บริเวณโหลดเบรคสวิทซ์บ้านท่าศิลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ถึงบ้านวารไพรศรี หมู่ 6 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตูมมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าสายส่งแรงสูงตั้งแต่บริเวณโหลดเบรคสวิทซ์บ้านท่าศิลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ถึงบ้านวารไพรศรี หมู่ 6 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายงานงานปรับปรุงระบบ 22 เควี.(ชั่วคราว) รองรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี.ไลน์ สฟ.สร.3-สฟ.รร.ช่วงจุดแบ่งแดน กฟจ.สร./กฟส.ท่าตูมถึง จุดแบ่งแดน กฟส.ทต./กฟส.รร. ( ช่วงทางหลวง หมายเลข 214 ) อำเภอท่าตูม จ.สุรินทร์ ในไลน์ฟิดเดอร์ 10 สถานีไฟฟ้าท่าตูม
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ในวัน ศุกร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 09.00น.- 17.00 น.
03/12/2562 14:39
07/12/2562 18:00
กฟอ.ท่าตูม
0440591155
วุฒิศักดิ์ แก้วแสงใส