ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.ท่าหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าหลวง จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตั้งแต่บริเวณสี่แยกหนองประดง ถึง บริเวณร้านบ่อคู่ของเก่า
07/11/2562 09:00
07/11/2562 17:00
กฟอ.ท่าหลวง
036497093
ชัยนเรศ ใจเที่ยง