ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ตำบลดูน เทศบาลกันทรารมย์
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงหน้าวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ถึงที่กันทางรถไฟ ตามหมายเลขงาน P-DRI03.0-E-KTMD0.DT01
26/05/2563 09:00
26/05/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045-651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด