ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1. ท่าวังพร้าว วัสดุ 2. บจก.พีพีเอสคอนกรีต สาขาสันป่าตอง 3. กลุ่มบ้านตาลเครื่องชั่ง
เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และขยายระบบไฟฟ้าแรงสูง
1. ท่าวังพร้าว วัสดุ
2. บจก.พีพีเอสคอนกรีต สาขาสันป่าตอง
3. กลุ่มบ้านตาลเครื่องชั่ง
17/07/2564 08:30
17/07/2564 17:00
กฟอ.สันกำแพง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด