ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก CKA02R-03 ถึง DDE หัวสะพานกรมทางหลวงปากชม
ติดตั้งสเปเซอร์จำนวน 5 จุด แต่งเสาเอนเอียง จำนวน 10 ต้น เปลี่ยนดร๊อฟเอ้าท์ 2 ชุด
15/02/2562 09:00
15/02/2562 16:00
กฟอ.เชียงคาน
0898435822
พีระพงษ์ ทิพยาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด