ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังใหม่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเย็นมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องดำเนินการ สับเปลี่ยนหม้อแปลง และเพิ่มขนาดหม้อแปลง บริเวณบ้านวังใหม่ ข้างปั้มน้ำมัน ปตท. วังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง บริเวณวัดรุ่งอรุณ ถึง ร้านดาวแอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00 น.– 16:00 น.
04/06/2563 13:00
04/06/2563 16:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
081-7952053 037-251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ