ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณถนนบางแสนสาย2
เพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงต่ำตั้งแต่ตรงข้ามซอย22ถนนบางแสนสาย2ถึงหน้า ปปช.ไฟแดงแหลมแท่น
12/09/2562 09:00
12/09/2562 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด