ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสะเดา
ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 17.00น.
บริเวณ - ถนนสะเดา และซอยแยกทั้งสองฝั่ง
16/10/2564 09:00
16/10/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ