ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าบริษัท วิง ฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ถึงบริเวณตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้า ประตูน้ำพระอินทร์ สาขาวังน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าบริษัท วิง ฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ถึงบริเวณตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้า ประตูน้ำพระอินทร์ สาขาวังน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ริมถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.30 น.
13/06/2564 08:30
13/06/2564 17:30
กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร
0898087528
อภิวัฒน์ ทองอำพล
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ