ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านอ่างศิลาการ์เด้นท์โฮม หลังตลาดประมงอ่างศิลา
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระ
23/09/2563 09:00
23/09/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด