ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงหนองโพธิ์ ถึง บ้านเชียงยืน ตลอดทั้งแนว รวมทั้งตรอกซอกซอยและบริเวณใกล้เคียง ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
05/11/2561 09:00
05/11/2561 17:00
กฟจ.อุดรธานี
0872249452 042327995 042327996
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด