ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองพังพวย ถึง หน้าฟาร์มสามแอ๋ว
ย้ายแนวเสาแรงสูง
15/02/2562 07:30
15/02/2562 17:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด