ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหมู่ที่ 1 บ้านคุยประดู่ ( หน้า รร. ถึงแยก ประปาบ้านคุยประดู่ ,รพสต.คุยประดู่ ) ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคาร ที่ 7 และ วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ 09.00-17.00 น.
บริเวณบ้านหมู่ที่ 1 บ้านคุยประดู่ ( หน้า รร. ถึงแยก ประปาบ้านคุยประดู่ ,รพสต.คุยประดู่ ) ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันอังคาร ที่ 7 และ วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่09.00-17.00 น.
08/12/2564 09:00
08/12/2564 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด