ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ทุ่งโห้ง
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่ายสายส่ง 115 KV บ.ท่งโห้ง
17/07/2565 08:30
17/07/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด