ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังANA5R-01ไลน์บ้านนายมถึงบ้านภูจำปา
ปรับปรุงเปลี่ยนขนาดสายจากขนาด120Aเป็น185SAC
06/02/2561 09:00
06/02/2561 17:00
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด