ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณซอยวัดหนองหญ้าปล้องบ้านกำนันนงค์ ถึง ดงมะม่วง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณซอยวัดหนองหญ้าปล้องบ้านกำนันนงค์ ถึง ดงมะม่วง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
25/08/2562 08:30
25/08/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด