ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วงเวียนนเรศวร-ริมภู-ฟูจิคูระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงช่วง วงเวียนนเรศวร ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย.62
ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ 08.00-08.30 น.
และเวลา 14.00-14.30 น.
17/11/2562 08:00
17/11/2562 08:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464,037480462
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด