ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟต.หนองปลาหมอ มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ แยกเข้าบ่อเจ็กถึงทางเข้าวัดตะพั้น ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟต.หนองปลาหมอ มีแผนดับกระแสไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ แยกเข้าบ่อเจ็กถึงทางเข้าวัดตะพั้น ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
25/08/2562 08:30
25/08/2562 16:30
กฟต.หนองปลาหมอ
032-742755-6 / นายอภิสิทธิ์ 087-7933980
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด