ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดขุนต๊ำ ถึง บ้านต๊ำใน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาแรงสูง
29/04/2565 09:00
29/04/2565 17:00
กฟจ.พะเยา
0947341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด