ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานคลองซึ้ง ถึงบริเวณหน้าวัดหนองละหาร
ปักเสาและเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงระบบจำหน่าย 22 เควี
05/02/2564 09:00
05/02/2564 17:00
กฟอ.ขลุง
0841168248
เอกณัฐ วิสุทธาธรรม