ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ห้วยส้มสุก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
งานดับไฟปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
26/11/2562 09:00
26/11/2562 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภชัย สารเวียง
ลำดับดาวน์โหลด