ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ขามเรียน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
16/11/2564 09:00
16/11/2564 16:30
กฟอ.บ้านไผ่
0833361507
ศุภชัย ต่ายทรัพย์
ลำดับดาวน์โหลด