ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเขาหมี บ้านเขาหมีซอย 2 หมู่ 3 ต. สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ – 16.00 น. มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบบริเวณ บ้านเขาหมี บ้านเขาหมีซอย 2 หมู่ 3 ต. สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ หรือสภาพอากาศ ไม่สะดวกในการ ปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำ การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานสามารถติดต่อได้โดยตรงกับผู้ควบคุมงาน นายอนุกูล เจียมเงิน พนักงานช่าง แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ ได้ที่เบอร์มือถือ 06-3974-6517
19/06/2563 09:00
19/06/2563 16:00
กฟอ.ตากฟ้า
056241509 /PEA CALL CENTER 1129
ณัฐพล แจ้งเอี่ยม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ บ้านเขาหมี