ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเนินตาแมว(ฝั่งมัสยิด นูรุ้ลมูฮายีรีน) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด
ทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
ตั้งแต่บ้านเนินตาแมว (ฝั่งมัสยิด นูรุ้ลมูฮายีรีน) ถึง ปลายสาย
29/09/2564 09:00
29/09/2564 16:00
กฟจ.ตราด
061-7032461
วิญญู สมบัติบูรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ