ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางไปบ้านดอกบัว ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง
19/05/2565 13:00
19/05/2565 17:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด